Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Τσικριτσάκης
Φανούρης Τσικριτσάκης

Μαυσώλου 244, Ηράκλειο

Τηλ.: 2810 227518, 2810 330849

Τηλ./Fax: 2810 221507

Κιν.: 6974 736415, 6974 770997

e-mail: pastrikoscranes@gmail.com